สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

                                   ยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่  www.fsseeds.net

ทางบริษัท ได้เปลี่ยน หน้าเว็ปไซด์ใหม่โดยสามารถติดตามได้ที่

www.rukkla.com

                                     FRIENDSHIP SEEDS LTD.

                                           โตเร็ว แข็งแรง ราคาดี

                                              เมล็ดพันธุ์คุณภาพ