สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เมล่อนญี่ปุ่นแตกต่างจากเมล่อนเชื้อชาติอื่นอย่างไร????

เมล่อนญี่ปุ่นแตกต่างจากเมล่อนเชื้อชาติอื่นอย่างไร????

สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรผู้สนใจเมล่อน มีเพื่อนๆเกษตรมักสอบถามมาว่าเมล่อนเชื้อชาติญี่ปุ่นแตกต่างกับเมล่อนเชื้อชาติอื่นอย่างไร ผมอยากบอกกล่าวเรื่องดังกล่าวให้พีน้องและเพื่อนๆเกษตรกรได้ทราบกันถ้วนหน้าดังนี้ครับ

เริ่มกันที่ชื่อที่ใช้เรียกขานกันครับ เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นสำหรับเมล่อนคุณภาพเกรด A นั้นส่วนใหญ่เขาเรียกชื่อกันว่า NET MELON(เน็ทเมล่อน) ซึ่งคนส่วนใหญ่จะมักเรียกกันว่า เมล่อนเฉยๆครับ ซึ่งในวงการเมล่อนในญี่ปุ่นเขาแบ่งเกรดของเมล่อนไว้เป็นระดับๆจากเมล่อนที่ปลูกทานกันแบบพื้นๆ (พื้นบ้าน) จนถึงระดับขึ้นห้างหรือขึ้นร้านที่จำหน่ายผลไม้ราคาแพงในญี่ปุ่นครับ ดังนั้นอย่าเข้าใจผิดว่า เขาเรียกเมล่อนกันสำหรับเมล่อนในเกรด A (ขายตามห้างดังหรือร้านจำหน่ายผลไม้ราคาแพงในญี่ปุ่น)


อายุการปลูก  เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นในระดับ Net melon มักจะเป็นเมล่อนที่ต้องใช้เวลาในการปลูกนานพอสมควร ส่วนใหญ่อายุการปลูกจะอยู่ที่ประมาณ 80 - 90 วัน (โดยเฉลี่ย) เหตุผล Net melon ต้องการเวลาในการสร้างเนื้อและลายบนผลรวมถึงความหวานที่ละมุนละไมของมันเอง ซึ่งผลออกมาก็สมกับการรอคอยครับ


เมล่อนญี่ปุ่นต้องไส้เล็ก เนื่องจากเมล่อนราคาแพงในระดับเกรด A คงทราบกันดีว่าเป็นเมล่อนที่มีราคาแพงแม้จะขายในประเทศญี่ปุ่นเอง ดังนั้นผู้บริโภคมักจะมองถึงความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเพื่อซื้อเมล่อนเกรด A มาทานหรือเป็นของกำนัลกับบุคคลอันเป็นที่เคารพ หากเมื่อตัดเมล่อนออกมาแล้วปริมาณเนื้อหายไปกับไส้ซึ่งมีขนาดใหญ่นั่นหมายถึงความไม่คุ้มค่าของเงินที่ผู้บริโภคจ่ายเพื่อซื้อผลเมล่อนดังกล่าว ดังนั้นนักวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์เมล่อนของญี่ปุ่นจึงเน้นจุดเล็กๆน้อยๆดังกล่าวเพื่อให้เป็นที่พอใจของผู้บริโภคญี่ปุ่น จนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมล่อนญี่ปุ่น เกรด A


เมล่อนญี่ปุ่นต้องเป็นเนื้อสีเขียวสดใส เนื่องจากสีเขียวเป็นสื่อได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ ในสมัยก่อนคนญี่ปุ่นมักชอบให้ของขวัญเป็นสิ่งของและผลไม้ ดังนั้นผลไม้สีแดงและสีเขียว มักเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นที่จะมอบให้กับเพื่อนหรือผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพซึ่งถ้าสังเกตกันดีๆพี่น้องเกษตกรจะพบว่าเมล่อนที่นิยมส่วนใหญ่ของคนญี่ปุ่นคือเมล่อนเนื้อสีเขียวเป็นส่วนใหญ่


เอกลักษณ์อีกอย่างของเมล่อนเกรด A ของญี่ปุ่นคือ ต้นเมล่อนญี่ปุ่นสามารถสร้างความหวานของตัวมันเองได้ถึง 12 BRIX ในสภาพอากาศปกติ โดยมิต้องใช้ปุ๋ยเพื่อเร่งความหวาน นั่นคือความโดดเด่นของสายพันธุ์เมล่อนเกรด A ของญี่ปุ่นที่นักพัฒนาสายพันธุ์ของญี่ปุ่นทำขึ้นมา


อีกข้อหนึ่งที่พี่น้องเกษตรกรมักไม่ทราบคือ เมล่อนเกรด A ของญี่ปุ่น สามารถเก็บไว้ในตู้แช่เย็นได้มากกว่า 2 อาทิตย์โดยเนื้อและความหวานของผลเมล่อนเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น อันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีของเมล่อนระดับเกรด A ของญี่ปุ่น


อีกข้อหนึ่งที่เป็นลักษณะเอกลักษณ์ของเมล่อนญี่ปุ่นคือ ลายเน็ตบนผลของเมล่อนญี่ปุ่นเกรด A ต้องนูนขึ้นมาจากผลอย่างเด่นชัดตั้งแต่เริ่มแตกลายและลายจะต้องสม่ำเสมอกันทั้งลูก มิใช่ด้านหนึ่งลายนูนและอีกด้านหนึ่งลายนูนน้อยกว่าอีกด้านหนึ่งและความสูงของลายเน็ตสูงเท่าๆกันทั้งผล


ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นคือคุณสมบัติและเอกลักษณ์ของเมล่อนเกรด A สายพันธุ์ญี่ปุ่นที่รวบรวมมาให้เพื่อนๆเกษตรกรได้ทราบถึงความแตกต่างของเมล่อนโดยทั่วๆไปครับ

Tags : เมล็ดพันธุ์ มะเขือเทศ มะเขือเทศผลสด ผัก เมล่อน เมล่อนญี่ปุ่น

view