สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟาร์มเมล่อนญี่ปุ่นเพื่อชุมชนบ้านหนองประดู่

ฟาร์มเมล่อนเพื่อชุมชนหนองประดู่  เขาอีโก้ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ซึ่งเป็นฟาร์มที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกเมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่นแท้ให้กับชุมชน  หากท่านใดสนใจอยากเข้าชมหรือศึกษาหาความรู้ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0917307607   

Tags :

view