สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ปลูกเมล่อนแบบไม่ใช้ดิน

ปลูกเมล่อนแบบไม่ใช้ดิน

ามทันเกษตร : ปลูกเมล่อนไร้ดิข้อมูลเกี่ยวกับ:ตามทันเกษตร :

ปลูกเมล่อนไร้ดิน 

“เมล่อน” ผลไม้ที่ผู้บริโภคนิยมรับประทาน เพื่อช่วยดับร้อน โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ เพราะว่ามีรสชาติที่หวานหอมและเย็นชื่นใจ ถ้านึกภาพเมล่อนไม่ออก เรามีตัวอย่างให้เห็นชัด ๆ นี่เลยครับ แต่เกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่ ยังต้องประสบกับปัญหาในเรื่องโรคทางดิน ส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ เกิดความเสียหายอย่างต่อเนื่อง ตามทันเกษตรวันนี้ มีเทคนิคในการปลูกเมล่อนไร้ดิน ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกเมล่อน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเลือกใช้ขุยมะพร้าวมาเป็นวัสดุเพาะปลูกทดแทนการใช้ดินมาแนะนำ เริ่มจากจะต้องเตรียมขุยมะพร้าวที่จะใช้เป็นวัสดุเพาะก่อน โดยนำไปแช่น้ำทิ้งไว้ 1 คืน เพื่อฆ่าเชื้อและช่วยให้เกิดความอ่อนตัวของขุยมะพร้าว แล้วบรรจุใส่กระสอบไว้ เปิดน้ำล้างขุยมะพร้าว ให้น้ำนั้นไหลผ่านกระสอบจนกว่าสีของน้ำที่ไหลออกจากกระสอบใสขึ้น ซึ่งจะช่วยชะล้างความเค็มและความเป็นกรดออกจากขุยมะพร้าวให้หมด จากนั้นทิ้งไว้ให้แห้งพอหมาด เพียงเท่านี้ก็สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุเพาะต้นกล้าเมล่อนได้แล้ว สำหรับการดูแลไม่ยุ่งยาก เพียงแต่รดน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ต้นเมล่อน ในเวลาเช้าและเย็น ติดต่อกัน 10 วัน ต้นเมล่อนจะเจริญเติบโตขึ้น แยกไปปลูกในถุงขนาด 7 คูณ 14 นิ้ว ที่ใส่ขุยมะพร้าวอัดแน่นไว้ เพื่อรักษาความชื้นของขุยมะพร้าว จากนั้นให้น้ำและปุ๋ยละลายน้ำ สูตร 20-20-20 ด้วยระบบน้ำหยดทุก ๆ 1 ชั่วโมง นานครั้งละ 5 นาที ประมาณ 8-10 ครั้งต่อวัน แล้วจึงเพิ่มปริมาณของน้ำและปุ๋ยให้มากขึ้น ตามการเจริญเติบโตของต้นเมล่อน จนกว่าจะเก็บผลผลิต หลังจากนั้นให้นำขุยมะพร้าว ไปผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ประมาณ 3-4 วัน ให้แห้ง ก็สามารถนำกลับมาใช้เป็นวัสดุเพาะปลูกได้อีกครั้ง วิธีการนี้ จะช่วยให้ต้นเมล่อนมีโอกาสรอดตายสูง ช่วยเพิ่มผลผลิตและได้ผลเมล่อนที่มีคุณภาพ ทำให้ขายได้ในราคาดี

Tags : เมล็ดพันธุ์ , มะเขือเทศ , มะเขือเทศผลสด , ผัก , เมล่อน , เมล่อนญี่ปุ่น

view