สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฟาร์มเมล่อนเพื่อชุมชน

ฟาร์มเมล่อนเพื่อชุมชน

าร์มเมล่อนญี่ปุ่นคิโมจิ ซึ่งเป็นฟาร์มที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ศึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกเมล่อนญี่ปุ่น ณ.ชุมชนบ้านหนองประดู่ เขาอีโก้ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี  ซึ่งฟาร์มนี้เป็นฟาร์มปลูกเพื่อเป็นต้นแบบในการที่จะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าว หากท่านใดสนใจอยากเข้าชมหรือเรียนรู้ สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0917307607   และหากอยากชมภาพบรรยากาศในฟาร์ม  สามารถเข้าไปชมได้ที่ห้วข้อ " สินค้าจำหน่าย" ได้ครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view